فروش سبزیجات خشک
فروش زعفران

سبزی خشک

کرفس خشک

(۰)
۷۰,۷۰۰ تومان۲۶۶,۸۰۰ تومان

پونه کوهی خشک

(۰)
۶۴,۱۰۰ تومان۲۴۰,۴۰۰ تومان

ترخون خشک

(۰)
۶۳,۱۰۰ تومان۲۳۶,۷۰۰ تومان

گشنیز خشک

(۰)
۵۴,۲۰۰ تومان۲۰۰,۸۰۰ تومان

صیفی جات خشک

ملون خشک اسلایس

(۰)
۴۵,۶۰۰ تومان۱۶۶,۷۰۰ تومان

باقالی سبز خشک

(۰)
۶۰,۹۰۰ تومان۲۲۷,۹۰۰ تومان

پیاز خشک

(۰)
۴۲,۲۰۰ تومان۱۵۲,۹۰۰ تومان

دمنوش

زیره سبز

(۰)
۷۷,۴۰۰ تومان۲۹۳,۹۰۰ تومان

دمنوش آویشن

(۰)
۱۳۵,۷۰۰ تومان۵۲۶,۹۰۰ تومان

دمنوش بابونه

(۰)
۱۲۷,۴۰۰ تومان۴۹۳,۹۰۰ تومان

دمنوش اسطوخودوس

(۰)
۱۱۹,۲۰۰ تومان۴۶۰,۸۰۰ تومان